Dvidendlar

«Антекс» акциядорлик жамиятнинг 2013 йил 2014 йил ва           2015 йил якунлари буйича утказилган акциядорларининг умумий йигилиш карорига асосан олинган соф фойдани 100%ни  ишлаб чикаришни рвожлантриш ва захира фондларига ажратилганлиги сабабли акциядорларга дивиденд хисобланмаган ва туланмаган.

Jamiyatimiz haqida savolingiz bormi?

Biz bilan saytimiz orqali bog’laning hamda o’zingizni qiziqirgan savollarga javob oling!

Fotolavhalar


logo

openinfo_uz