2020-yil yakunlari

«АНТЕКС»  акциядорлик    жамиятнинг  2020 йил  13 октябрь  куни соат 10:00 да утказилган акциядорларнинг умумий йигилиши натижалари тугрисида

 Маълумот.

1.Ташкилот номи: «Антекс» АЖ;

2.Манзили: Андижон вилояти, Шахрихон тумани, Сегазакум кишлоги.

3.Умумий йигилиш тури: навбатдаги;

4.Умумий йигилиш утказиш тартиби: катнашиш шарти билан;

5.Умумий йигилиш утказиш санаси: 13 октябрь 2020 йил;

Умумий йигилишни утказиш жойи: Андижон вилояти, Шахрихон  тумани, Сегазакум кишлоги.

  1. Умумий йигилиш кворуми – 199 700 та овоз 51,01 %.

 

Йигилиш кун тартибига куйилган масалалар

буйича овоз бериш якунлари

 

  1. «Антекс» АЖ акциядорларининг санок камиссиясига Абдулфоизов Иззатулло, Йулчиев Икболжон, Ахмаджонов Музаффарлар сайланган деб хисоблансин.

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

                                                                  

2«Антекс» АЖ  акциядорларининг умумий йигилиш  регламенти тасдиклансин.

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

 

3.«Антекс» АЖ  нинг  2019 йил якуни буйича  йиллик хисобатини тасдиклансин.

 

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

 

  1. «Антекс» АЖ нинг 2019 йил якуни буйича жамиятни йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари тугрисидаги йиллик  хисобатлари тасдиклансин.

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

 

  1. 2019 йил якуни буйича жамият кузатув кенгашининг хисобати тасдиклансин.

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

 

  1. 2019 йил якуни буйича тафтиш комиссиясининг хисобати тасдиклансин.

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

 

  1. 2020 йил учун аудитор ташкилоти билан шартнома тузиш тасдиклансин.

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

                    

  1. 2019 йил якуни буйича жамиятни йиллик бухгалтерия хисобати тасдиклансин ва корхона йил якуни буйича зарар курганлиги сабабли дивидент ва бошка фондлар учун ажратилмасин.

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

 

  1. 9. Жамиятнинг 2020 йил учун тузилган бизнес режаси тасдиклансин.

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

 

  1. 10. «Антекс» АЖ нинг Кузатув кенгаши аъзолари этиб кўпчилик овоз олган

 

Чернявская Ирина Евгевъевна.

 

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

 

Курбонов Шухрат Авазбекович.

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

 

Карабаев Караматилло Абкарович

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

 

Неъматов Бобирбек Нодирбек угли.

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

 

Сайидалиев Мансур Музафарович лар  сайланган деб хисоблансин.

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

 

11.«Антекс» АЖнинг бошкарув раиси этиб Исаков Пулат Муйдинович  сайлансин.

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

 

12.2020 йил учун  акциядорлик   жамиятни   аудитори этиб, «Аудит – Алфа» аудиторлик ташкилоти танлансин хамда аудиторлик фирмасига макцимал  иш хаки 800 000 (саккиз юз минг)  сум килиб белгилансин.

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

 

13.«Антекс» АЖ  нинг тафтиш комиссияси этиб кўпчилик овоз олган

 

Криченко Светлана Димитровна.

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

 

Камбаров Дилшодбек  Тиловолдиевич.

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

 

Мирзаев Дилшодбек Хожиакбарович лар сайлансин.

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

 

  1. Янги сайланган бошкарув раиси билан кузатув кенгаши уртасида мехнат шартномаси тузилсин ва  хар икки томон имзоланиб тасдиклансин.

Ёклаб  199 700  овоз 100%, карши  0  овоз    0  %, бетараф 0 овоз   0  %,

 

 

         Бошкарув раиси:                                          П. Исаков.