Mahsulotlarimiz

         Корхонада асосан Узбекистонда етиштрилган  5 тип  1 сорт олий, яхши, урта синифдаги пахта толаларини кайта ишлаб ундан юкори сифатли калава ип ишлаб чикарилади.  Бу ишлаб чикарилган калава ип махсулотларни  100% ни чет эл мамлакатларга экспорт килинади.

 

Курсаткичлар Йиллик ишлаб чикариш куввоти
Йигирув дасгохларида                              3600 калава ип

 

                    Ишлаб чикариладиган махсулотлар тури ва номери:

 

Калава ип номери 20/1 : 28/1 :  34/1 : 40/1 : 20/2 : 40/2 : 65/2 :

 

 

 

Jamiyatimiz haqida savolingiz bormi?

Biz bilan saytimiz orqali bog’laning hamda o’zingizni qiziqirgan savollarga javob oling!

Fotolavhalar


logo

openinfo_uz

Skip to content